Terminliste med aktuelle turer og treff.

TORSDAGSKJØRING. Avtalt kjøring vil bli anonnsert her.

TURER OG TREFF. Avtalte turer og treff vil bli annonsert her